SCHEMAT WSPÓŁPRACY

SCHEMAT WSPÓŁPRACY

Zgłoszenie zapotrzebowania przez klienta.

Zebranie przez przedstawiciela naszej agencji szczegółowych informacji odnośnie liczby potrzebnych pracowników, terminu rozpoczęcia przez nich pracy, wymaganych kompetencji oraz specyfiki miejsca pracy.

Przygotowanie propozycji kosztowej oraz określenie optymalnych terminów przybycia oddelegowanych pracowników.

Podpisanie umowy o świadczeniu usług.

Proces rekrutacji.

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla oddelegowanych pracowników (zakwaterowanie, transport do miejsca pracy).

Wdrożenie oddelegowanych pracowników w struktury firmy klienta

Stały kontakt z przedstawicielem klienta oraz stała opieka ze strony przedstawiciela naszej agencji nad oddelegowanymi pracownikami.

  Zalety ze współpracy:

  • Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników – prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej.
  • Szybki czas realizacji zamówień – przy stałej współpracy, zamówienia nawet do kilkudziesięciu osób jesteśmy w stanie zrealizować w terminie 2 tygodni.
  • Brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu – możliwość natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób.
  • Odciążenie działu kadr dzięki przejęciu przez nas obowiązków pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, ubezpieczenia, wypłat, badań lekarskich.
  • Zaangażowanie pracowników

RZESZÓW, UL. WIKANA

RZESZÓW, UL. WIKANA

RZESZÓW, UL. WIKANA

RZESZÓW, UL. WIKANA

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

4 + 15 =