Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest TF Job Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja zatrudnienia TF Job Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja Spółka Komandytowa z siedzibą w Kędzierzyn-Koźle (47-200), przy ul. Marii Konopnickiej 16 (dalej jak administrator). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko. Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez TF Job oraz wysyłania powiadomień o ofertach pracy w TF Job i o wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez TF Job (np. targi pracy).

Przekazanie przez Pana/Panią danych zawartych w formularzu CV stanowi akceptacje do ich przetwarzania na wskazanych powyżej warunkach.

Musisz zgodzić się na przetwarzanie danych

8 + 15 =